Fundacja

Fundacja Kreowania Inicjatyw Unia działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promocji idei ubezpieczeń oraz ochrony ubezpieczonych.

Początek Fundacji to działalność w sferze ubezpieczeń. W 2006 roku przeprowadziliśmy działania informacyjne na temat grupowych ubezpieczeń na życie, a także ubezpieczeń zdrowotnych. Dzięki rozpoczęciu współpracy z kancelarią brokerską Pool Broker Sp. z o.o. wdrożone zostały programy ubezpieczeń na życie, które do dziś są sukcesywnie rozbudowywane.

Kolejne lata działalności Fundacji to aktywność we wspomnianych obszarach oraz realizacja szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu między innymi odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych, a także zagrożeń na jakie mogą natknąć się przedsiębiorcy w trakcie realizacji projektów budowlanych.
W 2009 r. Fundacja rozpoczęła pracę nad wdrożeniem branżowych programów ubezpieczeniowych. Razem z Pool Broker Sp. z o.o. prowadzimy działalność wspierającą  osoby  poszkodowane w wypadkach ze szczególnym uwzględnieniem wypadków  komunikacyjnych.

Aktualnie z naszych programów ubezpieczenia na życie korzysta ok. 1500 osób fizycznych oraz kilkudziesięciu przedsiębiorców. Liczba ta systematycznie rośnie. Kontynuujemy również swoją działalność w zakresie doradztwa z zakresu ubezpieczeń. Udzielamy również bezpłatnych konsultacji w sprawach wynikających z postanowień statutu Fundacji.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

  • promocja idei ubezpieczeń i ochrona ubezpieczonych – dynamicznie rozwijający się rynek ubezpieczeń oraz zmiany jakie zaszły w rynku finansowym, wymagają bliższej analizy oraz rozszerzenia ochrony nad ubezpieczonymi. Powyższe nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście ochrony i promocji zdrowia, w obliczu zapowiadanych zmian w systemie publicznej służby zdrowia,
  • wspieranie, upowszechnianie i rozwój działalności kulturalnej, - chcemy poprzez bezpośrednią promocję młodych talentów dać im narzędzie do podnoszenia swoich umiejętności.